29 اکتبر روز جمهوریت ترکیه

29 ekim cumhuriyet bayramı

29 اکتبر 1923 توسط مدیریت مجمع ملی ترکیه روز جمهوریت اعلام شد و  تعطیل رسمی می باشد. هرساله در این روز در قبرس شمالی و ترکیه جشن هایی در استادیوم ها برگزار می شود . با قانونی که در سال 1925 تصویب شد این روز، روز دولت جدید ترکیه اعلام شد. بنیانگذار جمهوری ترکیه ، مصطفی کمال آتاتورک ، در دهمین سالگرد جشن جمهوری سال1933 در سخنرانی خود این روز را به عنوان بزرگترین عید توصیف کرد.

https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_Day_(Turkey)

مقایسه ملک ها

مقایسه