چشم نظر انسان را از بدی ها محافظت می کند

چشم نظر انسان را از بدی ها محافظت می کند

چشم نظر انسان را از بدی ها محافظت می کند

 چشم نظر انسان را از بدی ها محافظت می کند و در طول تاریخ به عنوان طلسمی قدرتمند مورد استفاده قرار گرفته است.با توجه به باورهای مذهبی در فرهنگ ها در قالب مهره های چشمی با شرارت ها مبارزه می کند. در تحقیقات آمده است که مهره چشم نظرکه تصور می شود در دهه ۱۵۰۰ پیش از میلاد در منطقه مدیترانه ظاهر شده است. در هر رنگی در آن زمان جز آبی استفاده می شد. با گذشت زمان، هنگامی که خاک لعاب اکسید بالا با مخلوطی از مس و کبالت در مصر پخته شد، آبی شد و مهره چشم نظر نیز  آبی رنگ شد. بسیاری از چشمان هوروس در هنگام حفاری در مصر یافت شده است. در دوران باستان قبایل ترک به دلیل نزدیکی به رنگ خدای آسمانی Tengrinin رنگ آبی را انتخاب می کردند.

در تاریخ به مهره چشم نظر در جوامع ترکیه نام هایی مانند مونچوک، مونجوک، مونشاک، مونچاک،موینچاک داده می شد. بزرگترین مدرکی که در دوران باستان از آن استفاده می شد این بود که حاکم هون اتلا خان اسب خود را مونچوک خان نامیده. این مهره که با گسترش شیشه کاری تا به امروز زنده مانده است، در طول زمان نام خود را به عنوان مهره نظر گرفته است.این مهره به شکل چشم طراحی شده زیرا اعتقاد بر این است که چشم بشر از چشم ها عبور می کند.

چشم نظر

امروزه استفاده از مهره چشم نظر که اعتقاد بر این است که ما را از چشم ها محافظت می کند. همچنان رایج است. این مهره را زمانی که یک خانه جدید خریداری میکنند. زمانی که محل کسب و کار جدید آغاز میشود و یا در وسیله نقلیه جدید آویزان میکنند. همچنان در بسیاری از چیزهای دیگر نیز استفاده می شود. در بسیاری از تفرجگاه ها هم برای دوری از چشم بد و هم به عنوان دکور در آنجا به کار میرود. و یا در نسخه های مختلف به عنوان یادگاری تعطیلات و یا یک هدیه خوب به فروش می رسد. همچنین مهره های چشم نظر در سراسر ترکیه به شکل های متفاوت طراحی شده است.

مهره چشم نظر که در بازار ترکیه جای گسترده ای دارد. جای بسیار بزرگی را در دنیای خارج اشغال کرده است. بسیاری از طراحان معروف نیز مهره چشم نظر را در طرح های خود به کار برده اند.همچنین از این مهره در طراحی لباس و کفش، کلاه استفاده می شود.

 مهره های چشم نظر یافت شده در حفاری های ترکیه جای خود را در موزه می گیرد. از سوی دیگر مهره های قدیمی چشم نظر توسط علاقه مندان در مزایده ها به فروش میرسند.

مقایسه ملک ها

مقایسه