مجسمه های کوه نمروت در Adıyaman

Скульптуры горы Немрут в Адыямане

مجسمه های کوه نمروت در Adıyaman

کوه نمروت و مجسمه های عظیم در مرزهای منطقه کاتا آدیامان واقع شده اند و در فهرست میراث فرهنگی جهانی یونسکو ثبت شده اند.

مجسمه های غول پیکر و کوه نمروت در Adıyaman یکی از مکانهای عرفانی است که باید در ترکیه دیده شود.

در این منطقه ، پارک ملی وجود دارد که شامل شهر باستانی پادشاهی کومگن است و در داخل آن ، یک مجسمه شیر و یک مجسمه عقاب وجود دارد و طول مجسمه هایی به 7 متر می رسد.

مقایسه ملک ها

مقایسه