جزئیات ساخت اولین پل بر فراز کانال استانبول

جزئیات اولین پلی که در کانال استانبول ساخته خواهد شد

جزئیات ساخت اولین پل بر فراز کانال استانبول

kanal istanbul güzergahı

اولین پل در حال احداث در محدودۀ پروژۀ کانال استانبول، بخشی از راه مواصلاتی به گذرگاه سازلیدر در محدودۀ پروژۀ اتوبان شمالی مرمره در محور باغچه شهر- باشاک شهر خواهد بود. مجموع طول پل اول ۱۶۱۸ متر بوده و یک اتوبان دو طرفه به پهنای 4 باند در هر مسیر عبوری بر روی پل احداث خواهد شد. این پل با پهنای 46 متر مجهز به برج هایی با شکل هندسی لوزی بوده و ارتفاع آن ها 196 متر خواهد بود.
عرض دهانۀ اصلی این اولین پل در دست احداث، ۴۴۰ متر خواهد بود. طول آن ۸۶۰ متر خواهد بود که دهانه های جانبی آن ۲۱۰ متر در سمت راست و چپ پل است. مجوع طول پروژه پس از افزوده شدن دهانه های اتصالی پل به ۱۶۱۸ متر خواهد رسید. بر طبق محاسبات صورت گرفته، تعداد کابل های مورب مهار کنندۀ پل 136 قطعه و تعداد لنگرها 272 قطعه خواهد بود. قوطی های به کار رفته در برج های پل از نظر ابعاد پلان و ضخامت دیواره ها تنوع خواهند داشت. برج ها روی دو پایۀ ساخته شده از بتن مسلح استوار خواهند شد. این پایه ها در تراز سطح و از طریق krss در قطعه اتصال به تپه به یکدیگر متصل خواهند شد.

6 پل ساخته می شود

در طول این مسیر مجموعاً 6 پل احداث خواهد شد که این بخشی از پروژه کانال استانبول خواهد بود. هزینۀ کل این پروژه بر طبق آخرین محاسبات بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار خواهد بود. هزینۀ احداث شش پل این پروژه نیز ۱٫۴ میلیون دلار محاسبه شده است. با این حال، این هزینه ها ممکن است در طی مرحلۀ مناقصه کاهش یابد.

چشم انداز 5 سالۀ تکمیل پروژه

بنا بر اظهارات مقامات وزارت حمل و نقل و زیرساخت ها، 500 هزار شغل در مرحلۀ احداث پروژۀ کانال استانبول ایجاد خواهد شد. در پایان کار پروژۀ کانال استانبول، دو شهر جداگانه در دو سوی کانال تأسیس خواهند شد. یک کار مطالعاتی نیز برای تعیین میزان هزینۀ کانال استانبول همراه با پروژه های مسکن سازی آن آماده می شود. پیش بینی می شود که اتمام مراحل این پروژه های ساخت و ساز ۵ سال به طول انجامیده و حداقل تا سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند.
شما می توانید برای  آگاهی از”جزئیات احداث اولین پل کانال استانبول“ و سایر خبرها به تارنمایwww.turkishproperties.com.tr  مراجعه کنید.

مقایسه ملک ها

مقایسه