دائمی شدن صدور گواهینامه گردشگری ایمن در ترکیه

Güvenli Turizm Sertifikası sürekli olacak

دائمی شدن صدور گواهینامه گردشگری ایمن در ترکیه

معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه گفت که صدور گواهینامه گردشگری ایمن در کشور دائمی می‌شود و مراکزی که مجوزهای لازم را ندارند نمی‌توانند فعالیت داشته باشند.

نادر آلپ ارسلان، معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه است. وی درباره روند دائمی شدن “گواهینامه گردشگری ایمن” صحبت کرد.  کلیه امکانات رفاهی و اقامتی توسط وزارتخانه گردشگری تایید می‌شوند.  مراکزی که مجوزهای لازم را ندارند نمی‌توانند فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه برای دستیابی به اهداف مورد نظر در بخش گردشگری مطالعات مهمی انجام می‌شود. در ادامه گفت: در برنامه “امنیت برای جهانگردی”  در آنتالیا برگزار شد نمایندگان بین المللی از 89 کشور حضور داشتند.

وی افزود: نمایندگان کشورهای مذکور دیدند که ترکیه برای گذراندن تعطیلات مناسب و راحت است و آنها این مشاهدات خود را به كشورشان منتقل می‌كنند.

آلپ ارسلان با بیان اینکه مشارکت در مقایسه با سال گذشته بیشتر بود، گفت: از این موضوع خرسندیم. ما این اعتماد به ترکیه را در همه سفرا و نمایندگان خارجی دیده‌ایم.

دائمی شدن صدور گواهینامه گردشگری ایمن در ترکیه

وی تصریح کرد: با «قانون تشویق گردشگری و پیش نویس قانون اصلاح برخی قوانین»  انجام تغییرات جدی را در این بخش پیش بینی می‌کنیم.

مقایسه ملک ها

مقایسه