ترکیه رتبه سوم جهان دارای سواحل «پرچم آبی»

Türkiye "mavi bayraklı" plajlar arasında dünyada üçüncü sırada

ترکیه رتبه سوم جهان دارای سواحل «پرچم آبی»

ترکیه رتبه سوم جهان دارای سواحل ؛519 ساحل (پلاژ) با «پرچم آبی» است.

مراد کوروم، وزیر محیط زیست و برنامه‌ریزی شهری ترکیه می باشد. وی طی توئیتی اعلام کرد که کشور با 519 ساحل (پلاژ) با علامت «پرچم آبی» دارای رتبه سوم جهانی است.

وی با بیان اینکه با سرمایه گذاری‌های زیست محیطی، کیفیت آب دریاها حفظ می‌شود گفت: این کیفیت هر ساله بهبود می‌یابد. در نتیجه، تعداد سواحل با پرچم آبی که شاخص تمیز بودن دریاها است به سرعت افزایش می‌یابد.

وی تاکید کرد که هدف ما برای سال 2023 کسب رتبه نخست جهانی است.

-پرچم آبی چیست؟

پرچم آبی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان پارامترهای میکروبیولوژیکی برای تعیین کیفیت لازم آبها می باشد.  هدف این  پرچم شنا در استخرها و دریاهاست که به عنوان راهنما و قواعد ضروری عمل می کند.

بنیاد آموزش محیط زیست ترکیه به عنوان تنها مسئول بنیاد بین المللی آموزش زیست محیطی، فعالیت های مرتبط با پرچم آبی را از سال 1993 به پیش می برد. براساس رویه‌های بین المللی این جایزه سالانه یک بار اعطا می شود و تابستان هر سال نیز کنترل می‌شود.

تمیزی آب دریا، اهمیت به مدیریت زیست محیطی، فعالیت های مرتبط با آگاهی بخشی زیست محیطی، پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگان از پلاژها و اسکله ها و تضمین امنیت محیط جزو شاخصهای جایزه پرچم آبی شناخته می شود. این جایزه 33 شاخص برای پلاژها و 25 شاخص نیز برای اسکله ها در نظر گرفته است.

مقایسه ملک ها

مقایسه