تأثیر کورونا بر روی پیش بینی های املاک

تأثیر کورونا بر روی پیش بینی های املاک

با پاندمی ، ترجیحات مسکن در شهرهای بزرگ تغییر می کند. با اپیدمی ویروس کرونا تغییرات بزرگی در ترجیحات مسکن شهروندان رخ داد. شهروندانی که می خواهند از زندگی شلوغ شهر جدا شوند ، شروع به تحقیق در مورد خانه های روستایی در شهرهای خود کرده اند.

جستجوی خانه مزرعه یا یک خانه جدا شده در حومه شهر به جای آپارتمان ها افزایش یافته است. در ارزیابی های انجام شده برای شهروندان استانبول در رابطه با این موضوع؛میتوان اظهار داشت که جستجوها در این زمینه افزایش یافته است.

تقاضا برای خرید خانه های مزرعه ، خانه های تابستانی ، خانه های باغ و زمین در روستاهای شیله،آوا،سیلیوری ، بویوک چکمجه، آرناوت کوی و چاتالجا که نزدیک استانبول می باشندافزایش یافته است.

مقایسه ملک ها

مقایسه