روابط ترکیه و ایران

Tips to Increase the Sale Price

روابط ترکیه و ایران

وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه تاکید کرد که نهایی شدن مذاکرات گسترش توافق‌نامه تجارت ترجیحی بین ترکیه و ایران اولویت اصلی دو کشور است.

فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه طی اظهاراتی در بیست و هشتمین نشست اقتصادی ایران و ترکیه اظهار داشت: نهایی شدن مذاکرات گسترش توافق‌نامه تجارت ترجیحی که زیرساخت‌های روابط تجاری ترکیه و ایران را تشکیل می‌دهد. اولویت اصلی دو کشور است.

وی در این نشست که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد. گفت: فرصت‌های مهمی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور وجود دارد. ما نهادهای بخش دولتی و خصوصی را به اجرای تصمیمات اتخاذ شده در این نشست تشویق می‌کنیم. پس از تحقق اهدافمان که به طور مشترک با یادداشت تفاهم تعیین کرده‌ایم. در زمینه‌هایی که جایگاه مهمی در روابط اقتصادی و تجاری دو کشور دارند، پیشرفت خواهیم کرد.

دونمز اظهار داشت:

بیش از 6 سال است که مذاکرات برای گسترش توافق‌نامه تجارت ترجیحی با افزودن محصولات جدید ادامه دارد. ما همچنین در مورد “پروتکل تبادل الکترونیکی داده”، “پروژه سهولت مقررات گمرکی” و “شناخت متقابل وضعیت اپراتور مجاز اقتصادی (AEO)” بحث و تبادل نظر کردیم.

وی افزود: با این پروژه‌ها، جریان تجارت بسیار آسان و سریع بین ترکیه و ایران برقرار شده.  حذف رویه‌های اضافی تأثیر مثبتی بر رشد حجم تجارت خارجی بین دو کشور خواهد داشت.

دنمز خاطرنشان کرد که در مورد افزایش نمایشگاه‌ها و دیدار هیئت های تجاری بین ترکیه و ایران اتفاق نظر حاصل شده است.

وی با تاکید بر اینکه اراده متقابل برای توسعه همکاری در بسیاری: از زمینه‌ها مانند انرژی، حمل و نقل، محیط زیست، آموزش، کشاورزی و جنگلداری وجود دارد. گفت که این همکاری‌ها توسعه خواهد یافت.

بیست و هشتمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکیه روز چهارشنبه به ریاست محمود واعظی. رئیس دفتر رئیس جمهور ایران و فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه برگزار شد.

مقایسه ملک ها

مقایسه